Bereikbaarheid

 

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de omgeving en weggebruiker is tijdens de renovatie van de brug en de viaducten niet te voorkomen. Afsluitingen op de A44, op- en afritten en onderliggend wegennet zijn noodzakelijk. Maar we proberen, tijdens de werkzaamheden, door middel van omleidingen alle bestemmingen in de regio goed bereikbaar te houden. Zo zorgen we dat de hinder voor het bestemmingsverkeer zoveel mogelijk beperkt wordt.

Hieronder staan de omleidingsroutes voor de brug en de viaducten aangegeven die ingezet zullen worden tijdens de werkzaamheden. Voor vragen zijn wij bereikbaar via projecta44@rws.nl. Of bel met de landelijke informatielijn: 0800 - 8002 (gratis).

Als we ergens aan het werk gaan, zorgen we voor een goede omleiding. De omleidingsroute die we ontwikkelen, houden we zo kort mogelijk. Natuurlijk staat een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid voorop. De precieze planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Zodra die bekend is, informeren we u hierover – onder andere op deze website en via onze nieuwsbrief. Daarbij maken we onderscheid tussen kortdurende omleidingen (nacht- of weekendafsluiting tot maximaal een week) en langdurige omleidingen (langer dan een week). 

Kortdurende omleidingen: Lisserweg, Kaagweg en Hoofdvaart

 • Bij kortdurende omleidingen is er een volledige afsluiting van de A44, vanaf knooppunt Burgerveen (aansluiting op de A4) tot aansluiting 3 - Noordwijkerhout (N208).
 • We leiden verkeer zoveel mogelijk om over het hoofdwegennet om overlast in de woongebieden rondom de A44 te vermijden.
 • Doorgaand verkeer (tussen Den Haag/Leiden en Schiphol/Amsterdam) leiden we om via de N434/Corbulotunnel (dit is een nieuwe verbinding tussen de A4 en A44 ten zuiden van Leiden) en de A4.
 • Bestemmingsverkeer in de Duin- en Bollenstreek wordt omgeleid via de provinciale wegen N207 en N208. De exacte invulling van de omleidingsroutes wordt nog nader bepaald.

Kortdurende omleidingen: Spoorweg

 • Bij kortdurende omleidingen is er een volledige afsluiting van de A44, vanaf knooppunt Burgerveen (aansluiting op de A4) tot aansluiting 6 - Noordwijk (N444).
 • We leiden verkeer zoveel mogelijk om over het hoofdwegennet om overlast in de woongebieden rondom de A44 te vermijden.
 • Doorgaand verkeer (tussen Den Haag/Leiden en Schiphol/Amsterdam) leiden we om via de N434/Corbulotunnel (dit is een nieuwe verbinding tussen de A4 en A44 ten zuiden van Leiden) en de A4.
 • Bestemmingsverkeer in de Duin- en Bollenstreek wordt omgeleid via de provinciale wegen.
 • De exacte invulling van de omleidingsroutes wordt nog nader bepaald.

Langdurende omleidingen: Lisserweg

 • We houden bij het maken van omleidingsroutes de omrijtijden zo kort mogelijk – mits dit de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloedt.
 • Lokaal bestemmingsverkeer tussen Weteringbrug en Nieuw-Vennep leiden we om via de Huigsloterdijk (oost) en de N207. Een alternatieve route: tussen Weteringbrug en Hoofdweg/Abbenes/Lisserweg (noord) via de Huigsloterdijk (west) en Hoofdweg.
 • De Dokter Heijelaan is ongeschikt als omleidingsroute voor autoverkeer, vanwege de krapte van de weg en haar ligging bij de woonkern van Abbenes.
 • Fietsverkeer tussen Weteringbrug en Lisse leiden we om via de Dokter Heijelaan (Abbenes).
 • Fietsverkeer tussen Weteringbrug en Nieuw-Vennep leiden we om via de Venneperweg.
 • De exacte invulling van de omleidingsroutes wordt nog nader bepaald.

Langdurende omleidingen – Hoofdvaart

 • We houden bij het maken van omleidingsroutes de omrijtijden zo kort mogelijk – mits dit de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloedt.
 • Lokaal bestemmingsverkeer tussen Buitenkaag/Kaag en Lisse leiden we om via de Lisserdijk. Tussen Buitenkaag/Kaag en Nieuw-Vennep leiden we verkeer om via de Huigsloterdijk en de N207.
 • Fietsverkeer leiden we om via de Dokter Heijelaan of de Lisserdijk.
 • De exacte invulling van de omleidingsroutes wordt nog nader bepaald.

Langdurende omleidingen – Kaagbrug

 • We houden bij het maken van omleidingsroutes de omrijtijden zo kort mogelijk – mits dit de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloedt.
 • In de periode dat we de onderdoorgang bij de hoofdvaart moeten afsluiten, is het mogelijk ook nodig de Lisserdijk een aantal weken af te sluiten.
 • Tussen Buitenkaag/Kaag en Lisse/Nieuw-Vennep leiden we u om via de Huigsloterdijk en de Lisserweg. Abbenes als omleidingsroute is een te groot risico voor de verkeersveiligheid.
 • Fietsverkeer leiden we om via de Dokter Heijelaan (Abbenes).
 • De exacte invulling van de omleidingsroutes wordt nog nader bepaald.

Langdurende omleidingen – Spoorwegviaduct 

 • We houden bij het maken van omleidingsroutes de omrijtijden zo kort mogelijk – mits dit de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloedt.
 • Lokaal bestemmingsverkeer leiden we om via aansluiting 4 - Warmond. Dat is veiliger dan via aansluiting 6 - Noordwijk; die heeft een te krappe uit- en oprit.
 • Fietsverkeer bij Klinkenberg wordt omgeleid via een tijdelijk fietspad over de (afgesloten) afrit 5 - Sassenheim.
 • De exacte invulling van de omleidingsroutes wordt nog nader bepaald.

 

Lisserwegviaduct

Afbeelding links: Omleidingsroutes in de hinderweekenden tijdens afsluiting van de a44. Afbeelding rechts: Omleidingsroutes tijdens lokale afsluitingen in de hele bouwperiode van viaduct Lisserweg.

 

Hoofdvaartviaduct

Afbeelding links: Omleidingsroutes in de hinderweekenden tijdens afsluiting van de a44. Afbeelding rechts: Omleidingsroutes tijdens lokale afsluitingen in de hele bouwperiode van het viaduct Hoofdvaart..

 

Kaagbrug

Afbeelding links: Omleidingsroutes in de hinderweekenden tijdens afsluiting van de a44. Afbeelding rechts: Omleidingsroutes tijdens lokale afsluitingen in de hele bouwperiode van de Kaagbrug.

 

Spoorwegviaduct

Afbeelding links: Omleidingsroutes in de hinderweekenden tijdens afsluiting van de a44. Afbeelding rechts: Omleidingsroutes tijdens lokale afsluitingen in de hele bouwperiode van het Spoorwegviaduct.

 

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom dit project? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen